image
Drobečková navigace

Úvod > Blog > Vysvětlení pojmu základová deska

Vysvětlení pojmu základová deskaRozdíl mezi základovou deskou a podkladní deskou:

Na začátku tohoto článku musím vyvrátit jedno mylné tvrzení a to, že většina rodinných domů v České republice stojí na základových deskách. Toto mylné označení se velmi rozšířilo a to bohužel i mezi odbornou veřejnost. Většina domů v České republice stojí na základových pasech a podkladní desce, která sama o sobě nosná není. V České republice se na základových deskách většinou nestaví (osobně bych řekl max. do 20%) a to proto, že oproti základovým pasům a podkladní desce je to finančně nevýhodné.

 

Kde se používají a z čeho se skládají základové desky?

Základové desky se používají většinou tam, kde není únosné podloží, je velké zatížení podzemní vodou anebo by zbývalo málo rostlé zeminy mezi budoucími základovými pasy. Základové desky můžeme rozdělit na dva způsoby provedení. První způsob založení základové desky je přímo do rostlého terénu a to bez středových základových pasů, ale většinou jsou základové pasy po obvodu základové desky. Je to z důvodu dosažení nezámrzné hloubky a ochraně budoucí stavby před mrazovým zvedáním okrajů základové desky. Tato deska je nejenom pracná, ale i drahá vůči spotřebě betonu a výztuže základové desky. Druhý způsob založení je tzv. „plovoucí“ základová deska. Tato základová deska nemá základové pasy po obvodu, ale ochranu proti promrzání základové desky a s tím spojené zvedání rohů tvoří násyp pod deskou. Násyp může být z prostého kameniva, štěrku z pěnoskla anebo granulátu pěnoskla. U zhutněného násypu z prostého kameniva musí být dno násypu v nezámrzné hloubce a tzn. nejméně 800 mm pod terénem. U obou variant pěnoskla se dno násypu nemusí nacházet až v nezámrzné hloubce, protože pěnosklo tepelně izoluje a chrání základovou spáru před účinky mrazu. U všech násypů se musí hutnit a to vhodným přístrojem na předepsanou úroveň. Také platí u všech násypů, že tyto násypy musí přesahovat půdorys stavby min. o 800 mm do všech směrů. V neposlední řadě musí být tento typ desky kvalitně a spolehlivě oddrenážovaný. Nejlepším materiálem na tyto drenáže je polyetylén. Je sice dražší než klasické žluté drenáže z PVC, ale zde se nevyplatí šetřit.