image
Drobečková navigace

Úvod > Blog > Od čeho se odvíjí cena základové desky?

Od čeho se odvíjí cena základové desky?V první řadě si každý stavebník musí uvědomit, že základová deska, na které bude rodinný dům postaven je nejdůležitější částí stavby. Z toho vyplývá, že se na téhle části nevyplácí úplně šetřit. To znamená, že v žádném případě nešetříme na jednotlivých komponentech určené projektantem. Co tedy určuje cenu základové desky?

 

Co obsahuje základová deska?


Cena základové desky obsahuje (modelový příklad) : shrnutí ornice, vyměřování jednotlivých geodetických bodů, výkop základových pasů, zemnící pásek, betonáž do základových pasů, ztracené bednění, výztuž ztraceného bednění, betonáž ztraceného bednění, izolační materiál, rozvody kanalizace, příprava pro inženýrské sítě, podsyp základové desky, výztuž podkladní desky (kari sítě), betonáž desky, ošetřování základové desky po betonáži. Zde máme ve většině případů ve zkratce všechny položky základů pro rodinný dům.


Na čem závisí cena základové desky?


Nyní si zkusíme rozebrat jednotlivé položky, které nám tedy nejvíce ovlivňují konečnou cenu „základové“ desky. Je to z logiky věci velikost základové desky a typ založení základů. Například základové pasy, základové desky, mikropiloty, piloty atd. Způsob založení většinou určuje únosnost a tření zeminy, podzemní voda atd. Důležitý aspekt je i typ budoucí budovy a zatížení budoucí základové desky. Jedná se zde o velikost např. budoucích základových pasů, které jsou jinak zatíženy u dřevostavby, bungalovu, patrového domu atd. Cena základové desky se samozřejmě odvíjí od rovinatosti či svažitosti pozemku a vlastnostech příjezdové komunikace. Použití speciální techniky k výrobě základové desky, která je v některých případech nezbytná, procentuálně navyšuje cenu základů. Další faktor, který ovlivní cenu je kvalita použitých materiálů. Jak jsme již uvedli výše, na materiálech určených projektantem by se šetřit nemělo. Myslím to tak, že nedáváme nižší třídu betonu než máme uvedeno v projektové dokumentaci, rozhodně nedáváme menší průměry výztuže či méně výztuže obecně. Nešetříme na podsypovém kamenivu a ani práci při hutnění na požadovanou hodnotu.

 

Jaký je tedy cenový rozsah základové desky?

 

Jak už bylo vysvětleno, cena závisí na mnoha věcech, ale hrubý odhad může být, že cena základové desky za m2 se pohybuje od 2000,- až  3100,- Kč. Celková cena v nějakých klasických i větších metrážích se pak pohybuje od 200 000,- až 450 000,- ,ale samozřejmě může být i menší pokud někdo dělá např. malou přístavbu k domu.


Jak lze na stavbě základové desky ušetřit?


Jedinou a největší úsporou je postavit si desku svépomocí. I v tomto případě budete nejspíš potřebovat mechanizaci a pumpu na beton, ale slevíte si celou základovou desku o práci. Což může být v některých případech až 40% z nabídky zhotovitelskou firmou. Tento případ není pro každého a ne každému bych tento postup doporučil. Musíte být manuálně zruční, neuděláte to sami a v neposlední řadě, pokud uděláte chybu vážného charakteru, tak její následky mohou být fatální. Z dalších možností úspor bych nedoporučil žádnou, jak už jsem psal výše. Je to především z důvodu statického výpočtu a s tím spojená  funkčnost základové desky z hlediska únosnosti.

 

Stavbám zdar